HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHÀ ĐẤT

Thủ tục tách thửa tại huyện Bình Chánh

Thủ tục tách thửa tại huyện Bình Chánh

hứ nhất, Căn cứ vào Điều 19 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tư, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai, hồ sơ tách thửa đất gồm có: - Đơn xin tách thửa của người sử dụng đất; - Giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật đất đai… Như vậy nếu bạn có một trong các giấy tờ quy định tại khoản 1, 2 và khoản 5 Điều 50 Luật đất đai thì sẽ thực hiện được việc tách thửa. Điều 50. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất 1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất: a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính; c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất; d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; đ) Giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật; e) Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất. 2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất. 5. Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Thứ hai, theo quy định tại khoản 3 Quyết định 19/2009/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu sau khi tách thửa như sau: Điều 3. Những quy định cụ thể 1. Đối với đất ở: b) Ngoài các trường hợp quy định tại điểm a khoản này được tách thửa, nhưng phải đảm bảo phù hợp quy hoạch và các điều kiện sau: - Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại, sau khi trừ lộ giới, diện tích tối thiểu như sau: Như vậy với diện tích 75m2 bạn không thể thực hiện được việc tách thửa vì không đáp ứng được diện tích tối thiểu theo quy định. Thứ ba, Điều 6 Nghị định 198/2004/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về việc thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 171 /NĐ- CP như sau: Điều 6. Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất 2. Đối với hộ gia đình, cá nhân: a,Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở sang làm đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp; Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao không được công nhận là đất ở hoặc đất nông nghiệp sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp thì thu tiền sử dụng đất bằng chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp". b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp; c) Chuyển mục đích sử dụng đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng của người sử dụng đất hợp pháp sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất như sau: - Đất nhận chuyển nhượng có nguồn gốc là đất nông nghiệp thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp; - Đất nhận chuyển nhượng có nguồn gốc là đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp. 3. Chuyển mục đích sử dụng từ đất ở được giao sử dụng ổn định lâu dài sang đất làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh thì không thu tiền sử dụng đất. 4. Chuyển mục đích sử dụng từ đất giao có thời hạn sang đất ở (thời hạn ổn định lâu dài) thì thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ tiền sử dụng đất đã nộp theo giá đất của loại đất giao có thời hạn. Thứ tư, bạn có thể gộp nhiều thửa đất của các chủ sở hữu khác nhau thành một thửa đứng tên các đồng sở hữu. Sau đó nếu có nhu cầu tách thửa và việc tách thửa đảm bảo diện tích tối thửa sau khi tách thì bạn có thể thực hiện được. Thửa đất sau khi tách sẽ đứng tên các đồng sở hữu.

Đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện Bình Chánh đến năm 2020

Đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện Bình Chánh đến năm 2020

Ngày 26/11/2012, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 6013/QĐ-UBND về duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện Bình Chánh đến năm 2020, cụ thể như sau: * Vị trí và quy mô nghiên cứu : 1. Vị trí, ranh giới: huyện Bình Chánh nằm về phía Tây - Tây Nam thành phố Hồ Chí Minh, các mặt giáp giới như sau: + Phía Đông : giáp quận Bình Tân, quận 7, quận 8 và huyện Nhà Bè. + Phía Tây : giáp huyện Đức Hòa tỉnh Long An. + Phía Nam : giáp huyện Bến Lức, huyện Cần Giuộc tỉnh Long An. + Phía Bắc : giáp huyện Hóc Môn. 2. Quy mô nghiên cứu: - Diện tích tự nhiên của huyện Bình Chánh: 25.255,28 ha. - Dân số dự kiến: + Đến năm 2015: 700.000 người. + Đến năm 2020: 850.000 người (trong đó dân cư đô thị là 730.000 dân; dân cư nông thôn là 120.000 dân). * Tính chất, chức năng quy hoạch: - Cơ cấu kinh tế của huyện Bình Chánh trong tương lai là công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ thương mại - nông nghiệp. - Tính chất, chức năng: + Trung tâm kinh tế với sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ và đầu mối giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thủy), đầu mối hạ tầng kỹ thuật quan trọng phía Tây - Tây Nam thành phố. + Trung tâm khu vực phía Tây cấp thành phố. + Trung tâm chuyên ngành về giáo dục, văn hóa, du lịch, nghỉ ngơi giải trí với cảnh quan thiên nhiên và nông nghiệp sinh thái kết hợp khai thác du lịch. + Khu dân cư mới kết hợp khu dân cư hiện hữu hổ trợ cho nội thành giảm áp lực dân cư và từng bước đô thị hóa nông thôn. * Định hướng phát triển không gian: 1. Phân bố dân cư: - Khu 1: phía Bắc huyện Bình Chánh gồm các xã Vĩnh Lộc A, xã Vĩnh Lộc B và xã Phạm Văn Hai. - Khu 2: gồm các xã Bình Lợi, xã Lê Minh Xuân, xã Tân Nhựt. - Khu 3: gồm thị trấn Tân Túc, xã Tân Kiên, xã Bình Chánh. - Khu 4: gồm xã Tân Quý Tây, xã Hưng Long, xã Quy Đức, xã An Phú Tây. - Khu 5: gồm xã Bình Hưng, xã Phong Phú, xã Đa Phước. 2. Hệ thống trung tâm, các công trình công cộng: - Công trình công cộng trong các đơn vị ở, thị trấn và xã gồm các công trình công cộng mang tính thường xuyên như công trình hành chánh cấp xã - thị trấn, thương mại dịch vụ, chợ, trạm y tế, trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở,… và công trình công cộng khu vực (liên xã) và huyện: + Trung tâm công cộng cấp huyện tại khu trung tâm thị trấn Tân Túc: quy mô công trình công cộng khoảng 40 - 60 ha, trong đó gồm công trình hành chánh, thương mại - dịch vụ, giáo dục, y tế, văn hóa - thể dục thể thao. + Trung tâm công trình công cộng liên xã quy mô khoảng 20 - 30 ha cho mỗi trung tâm, là điểm tựa phát triển khu dân cư giữ vai trò thúc đẩy quá trình đô thị hóa nông thôn. - Công trình công cộng cấp trung ương, thành phố: gồm một số các công trình chính như sau: + Trung tâm cấp khu vực thành phố về phía Tây (trung tâm dịch vụ, thương mại, y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao, nghỉ ngơi giải trí,…) quy mô dự kiến 200 ha, trong đó có Khu tái định cư (43 ha). + Khu các bệnh viện cấp thành phố dự kiến quy mô 54,76 ha (trong đó có Bệnh viện nhi khoảng 10 ha) và khu các bệnh viện chuyên khoa khác tại xã Tân Kiên. + Bệnh viện đa khoa khu vực Bình Chánh (quy mô khoảng 11,34 ha) tại thị trấn Tân Túc. + Đại học Hùng Vương (quy mô khoảng 16 ha) tại xã Tân Kiên. + Khu các công trình công cộng (quy mô khoảng 146,6 ha) tại Khu đô thị mới Nam thành phố. + Trung tâm thực nghiệm y học (quy mô khoảng 30ha) tại xã Phong Phú. + Công trình công cộng - Lê Minh Xuân quy mô khoảng 29 ha. + Bệnh viện Tâm Thần (quy mô khoảng 3 ha) tại xã Lê Minh Xuân. + Khu đại học (quy mô trên 500 ha) tại xã Hưng Long. - Trường đua ngựa (quy mô khoảng 69 ha) và Sân Golf (quy mô khoảng 70 ha) tại Khu đô thị Sing - Việt. Các số liệu diện tích của các khu công trình công cộng cấp thành phố nêu trên mang tính định hướng phân bổ theo cơ cấu quy hoạch chung. Khi triển khai cụ thể từng khu vực dự án, quy mô, ranh giới sẽ được căn cứ vào số liệu đo đạc, khảo sát, tình hình thực tế tại địa phương cũng như các pháp lý phê duyệt của cấp thẩm quyền. 3. Công viên cây xanh - thể dục thể thao: - Công viên cây xanh tập trung thuộc thành phố: quy mô diện tích 410 ha (Khu sinh thái văn hóa Vĩnh Lộc). - Công viên cây xanh tập trung thuộc huyện: quy mô diện tích 767,13 ha, tương ứng chỉ tiêu bình quân đạt 9 m2/người, trong đó: + Cây xanh công viên tập trung là 490,74 ha (khu 1: 83,41 ha; khu 2: 62,6 ha; khu 3: 86,73 ha; khu 4: 58,0 ha; khu 5: 200 ha). + Cây xanh cảnh quan ven sông rạch là 276,39 ha (khu 1: 34,34 ha; khu 2: 53,4 ha; khu 3: 23,47 ha; khu 4: 21,0 ha; khu 5: 144,18 ha). - Ngoài ra đất cây xanh sử dụng công cộng được bổ sung thêm trong các đơn vị ở và nhóm nhà ở tại các dự án đầu tư phát triển mới. - Tổ chức hệ thống cây xanh cách ly giữa khu dân cư với khu công nghiệp, khu nghĩa trang, hành lang hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 4. Công trình và quần thể công trình tôn giáo: các công trình tôn giáo cần thiết sẽ được tôn tạo trùng tu bảo vệ. Khi có nhu cầu mở rộng sẽ được xác định trong quy hoạch chi tiết sử dụng đất của khu vực. 5. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: - Các khu công nghiệp hiện hữu dự kiến đầu tư chiều sâu và phát triển thêm một số khu, cụm công nghiệp tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế huyện, thành phố. Tổng diện tích các khu, cụm công nghiệp tập trung khoảng 1.694 ha, bao gồm: + Khu công nghiệp Vĩnh Lộc: 156 ha (trong đó 100 ha hiện hữu). + Khu công nghiệp Vĩnh Lộc mở rộng: 197,7 ha. + Khu công nghiệp Lê Minh Xuân: 800 ha (trong đó 100 ha hiện hữu). + Khu công nghiệp Phong Phú (thuộc một phần quận 8 và huyện Bình Chánh): 148,4 ha (theo Quyết định số 1736/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ). + Khu công nghiệp An Hạ: 123,5 ha (chuyển đổi từ cụm công nghiệp thành khu công nghiệp theo Công văn số 1204/TTg-KTN ngày 21 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ). + Cụm tiểu thủ công nghiệp Lê Minh Xuân: 17 ha. + Cụm công nghiệp - Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn: 89 ha. + Cụm công nghiệp Trần Đại Nghĩa : 50 ha. + Cụm công nghiệp Quy Đức : 70 ha. + Cụm công nghiệp Tân Túc : 30 ha. + Cụm công nghiệp Đa Phước : 90 ha. - Các cơ sở công nghiệp ô nhiễm sẽ di dời vào khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tập trung và cụm công nghiệp địa phương để có điều kiện xử lý về môi trường; các cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp không ô nhiễm hoặc ít ô nhiễm, được duy trì sử dụng xen cài trong khu dân cư. 6. Các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật: - Khu xử lý nước thải tại xã Bình Hưng : 47 ha. - Khu xử lý nước thải tại xã Tân Nhựt : 77,2 ha. - Khu hạ tầng kỹ thuật (nghĩa trang, xử lý rác,…) tại xã Đa Phước: 613 ha, trong đó dành khoảng 300 ha là hành lang cây xanh cách ly. - Các trạm điện và tuyến điện, trạm bơm tăng áp, trạm xử lý nước bẩn. 7. Nông lâm nghiệp kết hợp phát triển du lịch, kinh tế vườn và hoa kiểng: - Quy hoạch đến năm 2020 quỹ đất nông nghiệp còn lại khoảng 9.489,56 ha, chiếm 37,6% tổng diện tích tự nhiên, trong đó gồm đất nông nghiệp tập trung 8.339,56 ha (kể cả trung tâm hoa kiểng 500 ha); đất nông nghiệp trong khu dân cư nông thôn 510 ha, đất dự trữ theo quy hoạch chi tiết 640 ha. - Về đất lâm nghiệp diện tích quy hoạch 1.503,2 ha bố trí chủ yếu tại xã Phạm Văn Hai và xã Lê Minh Xuân. * Quy hoạch giao thông: 1. Hệ thống giao thông đối ngoại: - Đường bộ: + Đường Nguyễn Văn Linh với chức năng là đường giao thông đô thị, lộ giới 120m là đường trục chính đảm bảo cân bằng chức năng giao thông và không gian đô thị và kết nối mạng lưới giao thông liên khu vực. + Đường cao tốc Sài Gòn - Trung Lương (kể cả các tuyến đường nối Tân Tạo - Chợ Đệm, Bình Thuận - Chợ Đệm): là trục đường hướng tâm đảm bảo chức năng phục vụ giao thông với tốc độ cao, liên tục kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh Miền Tây được nhanh chóng, thuận lợi, lộ giới 120m. + Đường Quốc lộ 1A phía Tây: là trục hướng tâm thành phố, dự kiến 8 làn xe cơ giới và 4 làn xe tổng hợp, lộ giới 120m. + Đường Quốc lộ 50: là trục hướng tâm thành phố, dự kiến mở rộng 6 làn xe cơ giới, lộ giới 40m. + Đường Trần Văn Giàu (Tỉnh lộ 10): là trục hướng tâm thành phố, dự kiến mở rộng 6 làn xe cơ giới, lộ giới 40m. + Đường Nguyễn Thị Tú: Dự kiến nâng cấp và mở rộng thành 6 làn xe, lộ giới 40m. + Đường Cao tốc liên vùng phía Nam (đường cao tốc Bến Lức - Long Thành): là trục đường Vành đai cao tốc bảo chức năng phục vụ giao thông với tốc độ cao, liên tục kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh Miền Tây, Miền Đông được nhanh chóng, thuận lợi, lộ giới và hành lang bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông thực hiện theo Quyết định số 2925/QĐ-BGTVT ngày 08 tháng 10 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải. + Đường Vành đai 3: Là đoạn kết nối tiếp với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, đảm bảo kết nối giao thông liên tục, nhanh chóng, thuận lợi, lộ giới và hành lang bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông thực hiện theo Quyết định số 1697/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. + Đường mở mới Tây Bắc: Đây là trục đường hướng tâm thành phố kết nối giao thông giữa thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Long An, dự kiến quy hoạch 8 làn xe cơ giới và 4 làn xe hỗn hợp, lộ giới 60m. 2. Đường sắt: - Đường sắt quốc gia: + Về tuyến đường sắt: Tuyến đường sắt quốc gia phía Tây thành phố, đi qua thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh miền Tây. Tuyến từ ga Dĩ An - Sóng Thần đến ga Tân Kiên, đi qua địa bàn huyện Bình Chánh theo hành lang đường nối cao tốc Sài Gòn - Trung Lương, hành lang tuyến đường sắt thực hiện theo quy định. + Về ga đường sắt: Ga Tân Kiên là ga hàng hóa chính thành phố, quy mô chiếm dụng đất dự kiến khoảng 51 ha. - Đường sắt đô thị: + Tuyến đường sắt đô thị số 3a: Đi trong hành lang đường Kinh Dương Vương, Quốc lộ 1A kết nối vào Depot Tân Kiên với quy mô dự kiến khoảng 20 ha. + Tuyến đường sắt đô thị số 5: Đi trong hành lang lộ giới Quốc lộ 50 kết nối vào Depot Đa Phước. + Tuyến xe điện số 2 đi trong hành lang lộ giới đường Nguyễn Văn Linh kết nối từ vị trí Depot nằm trên đường song hành Quốc lộ 50 đến quận 2. Quy mô Depot dự kiến khoảng 5 ha. - Đường thủy: Căn cứ theo Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về Quy hoạch mạng lưới đường thủy và cảng, bến khu vực thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ nay đến năm 2020, các tuyến sông, rạch có chức năng giao thông thủy và phân cấp hạng kỹ thuật như sau: sông Cần Giuộc cấp III; rạch Bà Tỵ, rạch Bà Lớn - rạch Chồm, rạch Bà Lào (Xà Tờn) - rạch Ngang, rạch Tắc Bến Rô, rạch Chiếu - cầu Bà Cả cấp VI. Hành lang bảo vệ sông, rạch nêu trên theo Quyết định số 150/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 6 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố. 3. Hệ thống giao thông đối nội: - Đường bộ: + Đối với các đường hiện hữu: tiếp tực thực hiện cải tạo, nâng cấp mở rộng lộ giới đường theo quy hoạch được duyệt, đảm bảo khai thác hiệu quả tối đa về chức năng giao thông và đạt chỉ tiêu tỷ lệ, mật độ giao thông theo quy định. + Đối các đường dự phóng: thực hiện quản lý chặt chẽ, tiếp tục đầu tư xây dựng, hoàn thiện mạng lưới giao thông của khu vực đảm bảo khai thác giao thông hiệu quả. 4. Hệ thống bến bãi: Trên cơ sở Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 22 tháng 1 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020, quy hoạch bến bãi trên địa bàn huyện Bình Chánh chiếm 228 ha, dự kiến xác định như sau: 5. Các nút giao thông chính: Dự kiến xây dựng và cải tạo khoảng 19 nút giao thông chính tại các vị trí giao cắt trục đường chính với nhau, bao gồm: - Nút giao cắt Quốc lộ 1A - đường Kinh Dương Vương - đường Trần Đại Nghĩa. - Nút giao cắt Quốc lộ 1A - đường Võ Văn Kiệt. - Nút giao cắt Quốc lộ 1A - đường Nguyễn Văn Linh. - Nút giao cắt Quốc lộ 1A - đường cao tốc Bến Lức - Long Thành. - Nút giao cắt đường nối Tân Tạo - Chợ Đệm - đường Trần Đại Nghĩa. - Nút giao cắt đường nối Tân Tạo - Chợ Đệm - đường Võ Văn Kiệt. - Nút giao cắt đường cao tốc Bến Lức - Long Thành - Quốc lộ 50. - Nút giao cắt đường Nguyễn Văn Linh - đường Trịnh Quang Nghị. - Nút giao cắt đường Nguyễn Văn Linh - đường đô thị (Vành đai 1). - Nút giao cắt đường Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 50. - Nút giao cắt đường Nguyễn Văn Linh - đường Phạm Hùng. - Nút giao cắt Quốc lộ 50 - đường Trịnh Quang Nghị. - Nút giao cắt Quốc lộ 50 - đường đô thị. - Nút giao cắt đường Vành đai 3 - đường Trần Văn Giàu (Tỉnh lộ 10). - Nút giao cắt đường Vành đai 3 - đường Trần Đại Nghĩa. - Nút giao cắt đường Vành đai 3 - đường mở mới Tây Bắc. - Nút giao cắt đường Vành đai 3 - kênh Xáng Ngang. - Nút giao cắt đường Trần Văn Giàu (Tỉnh lộ 10) - đường Thanh Niên. - Nút giao cắt đường Vĩnh Lộc - đường Nguyễn Thị Tú. * Tham khảo : Quyết định số 6013/QĐ-UBND và Bản đồ Qui hoạch chung về xây dựng

Bảng giá đất quận Bình Tân

Bảng giá đất quận Bình Tân

Bảng giá đất quận Bình Tân

Thủ Tục Hoàn Công Nhà Ở

Thủ Tục Hoàn Công Nhà Ở

Thủ Tục Hoàn Công Nhà Ở

Thủ Tục Công Chứng Mua Bán, Tặng Cho Nhà Đất

Thủ Tục Công Chứng Mua Bán, Tặng Cho Nhà Đất

Thủ Tục Công Chứng Mua Bán, Tặng Cho Nhà Đất

Thủ Tục Đăng Ký Biến Động Đất Đai, Tài Sản Gắn Liền Với Đất

Thủ Tục Đăng Ký Biến Động Đất Đai, Tài Sản Gắn Liền Với Đất

Thủ Tục Đăng Ký Biến Động Đất Đai, Tài Sản Gắn Liền Với Đất

Luật sư tư vấn nhà đất miễn phí

Luật sư tư vấn nhà đất miễn phí

Luật sư tư vấn thủ tục nhà đất miễn phí

TƯ VẤN THỦ TỤC LẬP DỰ ÁN NHÀ ĐẤT, HỢP THỨC HÓA NHÀ ĐẤT

TƯ VẤN THỦ TỤC LẬP DỰ ÁN NHÀ ĐẤT, HỢP THỨC HÓA NHÀ ĐẤT

TƯ VẤN THỦ TỤC NHÀ ĐẤT - Thiết Kế Xin Phép Xây Dựng NHÀ XƯỞNG - THỦ TỤC Hoàn Công

Liên kết Website
Thống kê truy cập
  • Đang Online: 34
  • Trong tuần: 46
  • Trong tháng: 13136
  • Tổng lượt truy cập: 810563
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT
Mở Đóng