Chi tiết bài viết

  • Quy định mới về miễn giảm tiền sử dụng đất từ năm 2018

  • Lượt xem: 306

Quy định mới về miễn giảm tiền sử dụng đất từ năm 2018

Từ ngày 1/1/2018, Chính phủ đã bổ sung thêm nhiều trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Nghị định 123/2017 sửa đổi Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước ban hành ngày 14/11 nêu rõ các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất từ tháng 1/2018, bao gồm:

- Người nhận chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ngày 1/7/2014 trở đi và tiếp tục thực hiện dự án sẽ được miễn, giảm tiền sử dụng đất cho thời gian còn lại của dự án nếu:

+ Bên chuyển nhượng là tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất.

+ Bên chuyển nhượng đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật trước ngày 1/7/2014.

- Số tiền sử dụng đất đã được miễn, giảm không tính vào giá chuyển nhượng.

- Trường hợp người đang thuê đất không thuộc trường hợp ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất mà thời gian thuê của loại đất sau chuyển mục đích từ 50 năm trở lên (tính từ thời điểm có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trở đi) thì được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định.

Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất được xác định theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Nghị định này cũng quy định trình tự, thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với dự án nhà ở xã hội, dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa. Cụ thể, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày có quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai, người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất tại cơ quan thuế quản lý thu trực tiếp hoặc tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thuế xác định và ban hành quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định hoặc thông báo không được miễn, giảm tiền sử dụng đất do không đủ điều kiện theo quy định.

Liên kết Website
Thống kê truy cập
  • Đang Online: 33
  • Trong tuần: 5389
  • Trong tháng: 15479
  • Tổng lượt truy cập: 705948
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT
Mở Đóng