Chi tiết bài viết

  • LUẬT SƯ TƯ VẤN NHÀ ĐẤT qua Điện Thoại : 0966456678

  • Lượt xem: 1968

Quy định Của Pháp Luật Về Hợp Thức Hóa Nhà Đất

                                           

Hợp thức hóa nhà đất là một trong những thủ tục hành chính phổ biến nhưng cũng thuộc dạng phức tạp nhất trong các thủ tục về đất đai. Việc hợp thức hóa nhà đất từ lâu đã được quy định trong các văn bản pháp luật để điều chỉnh một cách phù hợp nhất. Đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người xin hợp thức hóa nhà đất là trách nhiệm của cơ quan quản lý. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể nắm vững, nắm đủ về các quy định của liên của pháp luật về hợp thức hóa nhà đất để có thể áp dụng một cách chính xác và phù hợp.

Luật đất đai 2013 điều chỉnh về hợp thức hóa đất đai

Luật đất đai 2013 là một trong những văn bản pháp lý cao nhất hiện nay điều chỉnh về vấn đề đất đai, các thủ tục liên quan đến đất đai và việc hợp thức hóa đối với đất đai của người sử dụng đất hợp pháp. Theo quy định của Luật đất đai 2013, người sử dụng đất muốn tiến hành hợp thức hóa đất đai cần phải tuân thủ các điều kiện để được hợp thức hóa đã được liệt kê trong luật này. Theo đó, cần phải xác định rõ yêu cầu hợp thức hóa đất đai của cá nhân, hộ gia đình bắt nguồn cơ sở thực tiễn nào: Tặng cho, chuyển nhượng, thừa kế hay là đăng bộ...

Khi xác định đúng cơ sở, áp dụng các quy định của Luật luật về hợp thức hóa nhà đất , cụ thể ở đây là Luật đất đai 2013 là để biết được các loại giấy tờ cần thiết phải chuẩn bị trong hồ sơ. Nếu nhận chuyển nhượng nhà đất thì sẽ có những giấy tờ riêng, nếu tặng cho quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà đất thì sẽ có những giấy tờ riêng, nếu nhận thừa kế thì sẽ có những giấy tờ của nhận thừa kế hoặc yêu cầu hợp thức hóa nhà đất tới từ việc xác lập quyền sở hữu từ quá trình sử dụng ổn định lâu dài trước đây thì cũng có một bộ hồ sơ riêng cho việc đó. Các giấy tờ đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại điều 100 luật đất đai 2003 và Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Luật xây dựng 2014 điều chỉnh về hợp thức hóa nhà

Văn bản luật về hợp thức hóa nhà đất cao nhất đối với nhà ở hiện nay là Luật xây dựng 2014. Các quy định cụ thể trong Luật xây dựng nói rất rõ về trường hợp cấp phép xây dựng công trình, chỉnh sửa, bổ sung, thay đổi đối với giấy phép xây dựng. Ngoài ra Luật xây dựng 2014 còn quy định khá rõ về việc xử lý đối với nhà xây sai phép, không phép.

Hiện nay, Luật xây dựng năm 2014 và Thông tư 10/2012/TT-BXD hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng theo Nghị định 64/2012/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành chính là các văn bản pháp luật cơ bản tạo hành lang pháp lý cho chủ nhà tiến hành các thủ tục hợp thức hóa.Cần xác đỉnh rõ yêu cầu hợp thức hóa nhà cụ thể để biết chính xác những văn bản pháp luật sử dụng cho phù hợp với yêu cầu.

ĐT: 0966456678 Luật sư chuyên nhà đất

                                                                   

Liên kết Website
Thống kê truy cập
  • Đang Online: 37
  • Trong tuần: 6201
  • Trong tháng: 21355
  • Tổng lượt truy cập: 1226649